Psykoterapi • Utredning • Rådgivning • Utbildning

 

Ulrika Hult

leg. psykolog,

leg. psykoterapeut

Utbildning och handledning

Föreläsningar

Jag kan erbjuda föreläsningar om självkänsla, familjeliv, gränssättning, barns grundläggande behov, professionella möten, ledarskap m.m.

Handledning

Behöver ni som arbetsgrupp handledning? Det kan handla om svårigheter att få teamet att samarbeta och få vardagen att flyta, eller svårigheter i en särskild arbetsuppgift som kräver gemensam reflektion, exempelvis på en skola eller förskola i arbetet med ett barn med särskilda behov.

Jag erbjuder personalhandledning under kortare eller längre perioder. Kontakta mig för en träff, så kan vi diskutera hur era behov ser ut på er arbetsplats.

logga