Psykoterapi • Utredning • Rådgivning • Utbildning

 

Ulrika Hult

leg. psykolog,

leg. psykoterapeut

Om behandling

Det psykoterapeutiska arbetet är framför allt ett samarbete i form av återkommande samtal mellan två människor. Tillsammans försöker vi förstå och lösa upp psykiska orsaker till lidande eller andra svårigheter att få vardagslivet att flyta. Man går inte bara i terapi under terapitimmarna utan också mellan träffarna. Om det passar dig kan vi ibland gemensamt formulera något att tänka eller prova på i vardagen, det handlar framför allt om att pröva och levandegöra det man samtalat om.

Inför varje behandling eller annan insats gör man som psykolog en bedömning av svårigheterna och om de är sådana att psykologiska insatser kan vara till hjälp. Ibland är den noggranna bedömningen i sig och beskrivningen av situationen fullt tillräcklig för att påbörja en förändring till det bättre.

Om psykologisk bedömning

Bedömning är ett viktigt arbetsredskap för alla insatser som psykologer gör för individer. Det kan innebära testning med olika psykologiska test eller fördjupade samtal.

För barn och unga är det oftast skolans ansvar att en psykologbedömning kommer till stånd, om svårigheterna påverkar inlärningen eller vardagen i skolan (se mer under fliken "Företag").

Vid vissa adoptioner krävs intyg av psykolog och jag kan då stå till tjänst med bedömning och intyg som krävs. 

Ulrika Hult

leg. psykolog

leg. psykoterapeut

 email:

psykolog@ulrikahult.se

tel:

076-55 08 007

logga