Om mig
logga

Psykoterapi • Utredning • Rådgivning • Utbildning

Om mig


Jag är utbildad psykolog vid Lunds universitet och tog examen från det femåriga psykologprogrammet år 1995. Jag har även gått en påbyggnadsutbildning i psykoterapi med inriktning mot barn och unga (psykodynamisk), med examen 2001. Förutom dessa utbildningar, har jag också gått kurser i psykologiska insatser grundade på kognitiv beteendeterapi (2008 och 2012), coaching (2008). psykologiskt arbete med utvecklingsstörda (1997), ACT (acceptance commitment therapy) tredje vågens KBT (2013 och 2014).

Min tidigare yrkeslivserfarenhet som anställd har mest varit klinisk; barn- och ungdomshabilitering och barn- och ungdomspsykiatri. Jag har även arbetat inom skola och förskola med förebyggande insatser för barn och familjer, handledning till personal och föräldrautbildning. Förutom arbetet med psykoterapi (barn, ungdomar och vuxna), utbildar jag blivande psykoterapeuter vid Lunds universitet. Som utredare tar jag uppdrag inför ställningstagande till rehabilitering och behandlingar vid missbruk. Dessutom gör jag personlighetstester av vuxna vid adoption, begåvningstester och utvecklingsbedömningar.

Det är både svårt och roligt att arbeta som psykolog. En av fördelarna med att jobba med barn och unga människor är att de utvecklas så snabbt och att förändring är en naturlig del i att vara ung. Min vision är att vi ska bli bättre på att inse att en liten insats tidigt i livet på sikt kan ge större utdelning än stora insatser senare, när problem har haft tid på sig att växa sig stora.

Mitt förhållningssätt till behandling är att den ska kunna användas som ett verktyg för att ge kunskaper, stöd för att förstå svårigheter men också färdigheter för att klara av dem.

Jag arbetar gärna på engelska.

Ulrika Hult

leg. psykolog

leg. psykoterapeut

tel:

076-55 08 007