Hur vet man om ens barn behöver psykolog?

Hur vet man om ens barn behöver psykolog?

Som förälder vet man oftast när ens barn inte mår bra. Det är en naturlig del av livet att ha svackor, och vi vet att barn och unga går igenom utvecklingssteg på väg mot att bli vuxna. Periodvis kan utvecklingsstegen vara mycket påfrestande för dem själva och deras närstående. Hos alla människor, men särskilt hos barn, kan det visa sig i en förändring i sömn och aptit. En del reagerar med att dra sig undan och visa minskat intresse för fritidsaktiviteter eller kamrater, andra blir mer lättirriterade, och bryter regler hemma och i skolan. När svårigheterna har funnits under en längre tid, och man inte ser tendenser till förändring till det bättre, kan det vara dags att söka hjälp hos någon utomstående

Det är också vanligt att föräldrar – istället för barnet - går i samtal för att få hjälp med hur de själva bäst kan stötta sitt barn. 

Ulrika Hult

leg. psykolog

leg. psykoterapeut

tel:

076-55 08 007

logga

Psykoterapi • Utredning • Rådgivning • Utbildning