Psykoterapi • Utredning • Rådgivning • Utbildning

 

Ulrika Hult

leg. psykolog,

leg. psykoterapeut

För förskolor, skolor och andra institutioner

Jag har omfattande erfarenhet av utredning av barn och unga med de mest skiftande svårigheter. Ofta efterfrågar man s.k. "basutredningar", där jag gör en bred bedömning av barnets eller den unges styrkor och svårigheter, såväl inlärnings- och beteendemässigt som emotionellt. Det innefattar testning och observationer samt samtal med lärare och föräldrar. Slutrapporten sker muntligen och skriftligen, med föräldrars godkännande.

 

En basutredning kan ligga till grund för upprättande av åtgärdsplaner och eventuellt remiss till andra enheter för fördjupad utredning (exempelvis barn- och ungdomspsykiatri eller logopedmottagning).

 

Jag erbjuder handledning och utbildning till föräldrar och personal. Det kan handla om hur man stöttar ett barns utveckling av självkänsla, gränssättning eller hur man genomför goda samtal. Ibland behöver en personalgrupp externt stöd för att tillsammans reflektera kring utmaningar i arbetet eller kring barns olika behov.

 email:

psykolog@ulrikahult.se

tel:

076-55 08 007

logga